te beginnen met patella luxatie.                               

Inmiddels is iedere serieuze fokker er wel van doordrongen dat een goed gezondheidsbeleid zeer nodig is voor het ras. Echter, niet alleen de belangen van het ras, maar ook die van de rasvereniging Nederlandse Chihuahua Club (NCC) moeten behartigd worden en dit gaat niet altijd even gemakkelijk samen met regelgeving. Het is dus zaak om een goede

balans te vinden. Daarom is het bestuur met de volgende voorstellen gekomen. Alle honden die geboren zijn na 31 december 2009 en ingezet zullen worden voor de fok moeten eerst getest worden op patella luxatie. Dit zal (zoals inmiddels al bekend is gemaakt in het clubblad) in alle gevallen moeten gebeuren door een specialist die vermeld staat op de lijst met specialisten van het “protocol Meutstege”. Deze lijst is gepubliceerd in het februarinummer 2009 van het contactblad van de NCC, maar kan via een verzoek aan de secretaris (het liefst per e-mail) eventueel nogmaals opgevraagd worden.

Professor Dr. F.J.Meutstege adviseert screening na de leeftijd van 1 jaar. Het bestuur van de rasvereniging NCC onderzoekt de mogelijkheden van patella luxatie-onderzoek tegen gereduceerd tarief op bijv. gezelligheidsdagen en clubmatches/kampioensclubmatches.

Eventueel zullen er speciale dagen worden georganiseerd waarop deze onderzoeken tegen gereduceerd tarief worden uitgevoerd.

Ook zal er een database komen met daarin alle uitslagen van de testen waardoor er een duidelijk beeld moet ontstaan hoeveel lijders er zijn en hoe dit is verdeeld in graad 1 t.m 4 en hoeveel honden er vrij zijn van patella.

De rasvereniging zal de eerste vijf jaar nog geen beperkingen opleggen naar aanleiding van de onderzoeken, dus er zal nog geen verbod komen op fokken met honden met patella luxatie met welke graad dan ook. Natuurlijk vertrouwt de rasvereniging NCC er op dat de serieuze fokker zelf een verantwoordde afweging zal maken over met welke hond nog wel en met welke hond er beter niet meer gefokt kan worden!

Na uiterlijk 5 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden waarna het dan zittende bestuur van de NCC, in overleg met deskundigen, regelgeving kan maken gebaseerd op betrouwbare cijfers en onderzoeken. Pas als bekend is hoe de percentages er uitzien voor wat betreft vrije honden en patella lijders in verschillende graden kan er een weloverwogen fokbeleid op dit punt worden bepaald. In het clubblad van de rasvereniging NCC zal een keer per jaar een publicatie komen met daarin de geanonimiseerde gegevens van de onderzoeken tot dan toe.

Een bijkomend voordeel is dat fokkers die een dekking willen halen bij een andere fokker, bij deze collega-fokker de (verplichte) testresultaten kunnen opvragen van de dekreu, mits deze geboren is na 31 december 2009. Voor een goede uitvoering van deze plannen is het noodzakelijk dat er een sluitend beeld komt van alle honden die geboren zijn vanaf 31 december 2009 en waarmee gefokt gaat worden . Daarom moeten leden met ingang van 1 januari 2011 ook kopieën van hun dekbewijzen opsturen naar de NCC evenals kopieën van de uitslagen voor patella-onderzoek.

Alleen hierdoor is een goede controle mogelijk. Het opsturen van de dekbewijzen en de kopieën voor onderzoek patella luxatie zal dan ook verplicht worden gesteld en bij het niet opsturen of gebleken fraude zullen er disciplinaire maatregelen volgen.