Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2008 stelde een van onze leden de vraag over wat te doen als een hond een nieuwe eigenaar krijgt en het registratiebewijs dat bij de stamboom hoort is er niet bij.

Er zijn verschillende situaties denkbaar dat dit kan voorkomen en ik hoop dat dit artikeltje zorgt voor wat meer duidelijkheid over deze materie.

De regeling met registratiebewijzen, die op 1 november 2006 in werking is getreden, is ondermeer bedoeld om fraude en dergelijke tegen te gaan. Nu zowel de nieuwe eigenaar als de oude moeten tekenen, is veel leed en onrecht verholpen en kan er zorgvuldiger gehandeld worden door de Raad van Beheer.

Als een registratiebewijs is zoekgeraakt kan daarom in principe alleen de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar een duplicaat aanvragen. Indien dit om diverse redenen niet mogelijk is, dient de nieuwe eigenaar aan te tonen dat hij de rechtmatige eigenaar is. Als bewijzen kunnen ondermeer worden opgevoerd een koopovereenkomst, een ‘akte’ van boedelscheiding of een overlijdenskaart.

Dat hangt dus af van de situatie.