Inteeltbeperking, hoe ernstig worden we nu eigenlijk als fokker beperkt?.

Onderstaande cursief geschreven tekst kunt u terugvinden op de website van de Raad van Beheer onder Fokkerij, gezondheid, gedrag & welzijn onder de link “fokbeleid”.

Inteeltbeperking in het BRS

Sinds 1 juli 2010 is de paragraaf over inteeltbeperking van kracht.

Sterke inteelt in populaties leidt tot een bedreiging van de gezondheid en het welzijn van dieren. De Raad van Beheer heeft daarom besloten tot invoering van inteeltbeperking. 

De controle daarop vindt plaats bij de dekaangiftes vanaf 1 juli 2010. 

 

Voor honden die geboren worden uit de hieronder vermelde combinaties worden geen stambomen afgegeven.

 

Het betreft het artikel VIII.3 KR (nieuw)

De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan:

a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie)

b. Broer / zus combinatie (combinatie F generatie)

c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie)In het Basis Reglement Stambomen

Wat betekent dit nu eigenlijk voor de fokkers onder ons?

In eerste instantie zou je kunnen denken dat deze door de Raad van Beheer opgelegde fokbeperking grote gevolgen heeft voor onze fokplannen.

Laten we echter eens nader bekijken hoe deze beperking in de praktijk uitpakt.

Allereerst de ouder/kind combinatie.

Waarschijnlijk zal iedere fokker met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel het wel met me eens zijn dat een dergelijke inteeltcombinatie een heilloze weg is die over het algemeen geen goede en gezonde vertegenwoordigers van het ras zal opleveren. Juist voor die fokkers onder ons die deze combinatie wel (willen) toepassen is deze beperking bedoeld. Dit geldt wat mij betreft ook voor de broer/zus combinatie.

Blijft over de combinatie grootouder/kleinkind. Dit was een combinatie die, mits er aan een heleboel voorwaarden werd voldaan, zeer goed kon uitpakken voor wat betreft het fokken van een mooie en gezonde Chihuahua.

Wel moest er bijvoorbeeld eerst zeer diepgaand onderzoek plaatsvinden naar het eventueel voorkomen van erfelijke afwijkingen in de voorouders van beide honden.

Verder moest nauwkeurig worden gekeken naar de goede en slechte eigenschappen voor wat betreft het exterieur van beide honden,waarbij we er vanuit moesten gaan dat tenminste een van de twee wel een bijzonder goede vertegenwoordiger van zijn/haar ras moest zijn.

Last but not least, moest er heel goed gekeken worden naar het karakter van beide honden.

Was er echter aan al deze voorwaarden voldaan en waren alle uitkomsten positief, dan had je een combinatie die heel veelbelovend zou kunnen zijn.

Heel veel fokkers zullen het verbod op de grootouder/kleinkind combinatie dan ook daadwerkelijk beleven als een ernstige beperking van hun fokplannen.

Toch blijven er nog wel mogelijkheden om gebruik te maken van lijnenteelt om zo goede eigenschappen vast te leggen in het nageslacht.

Kijkt u maar eens naar de volgende combinatie.

Uiteraard gaan we ervan uit dat u minstens een excellente hond hebt (laten we even uitgaan van een reu) die echt een bijzonder goede vertegenwoordiger is voor het ras.

Deze reu combineert u met twee verschillende goede teven waarbij u van de teef uit combinatie1 de beste teef aanhoudt en van de teef uit combinatie 2 de beste reu.

De vrouwelijke pup uit combinatie 1 combineert u te zijner tijd met een zeer goede passende reu uit een andere lijn. Vrijwel elke goede fokker gebruikt wel meer dan een lijn en dat is mijns inziens ook noodzakelijk voor een goed fokprogramma. Deze combinatie noemen we combinatie 3.

Uit combinatie 3 houdt u weer de mooiste teef.

Met deze teef uit combinatie 3 gaan we terug naar de reu die we hebben aangehouden uit combinatie 2.

In de praktijk komt deze combinatie neer op een oom/nicht combinatie en de kans op nakomelingen die veel van de goede eigenschappen zullen hebben van de reu die gebruikt is in combinatie 1 en 2 is net als bij een grootouder/kleinkind combinatie behoorlijk groot.

U ziet, lijnenteelt is nog steeds mogelijk en de beperking is niet zo groot als je in eerste instantie misschien zou denken.

Uiteraard zijn er zo meerdere goede combinaties te bedenken.

Het is aan u om op een verantwoorde manier om te gaan met die mogelijkheden die er nog wel zijn.

De gezondheid van het ras moet hierbij altijd voorop staan!