Het is zeker niet zo dat de pup die bij de geboorte de grootste van het nest is, dit ook blijft.

Onderzoek, op basis van groeicurven, leidde tot interessante aanknopingspunten om te voorspellen of een pup groot of klein wordt. Niet het gewicht na acht weken bleek bepalend voor het uiteindelijke gewicht, maar de groeisnelheid tussen vijf en acht weken.

In grote lijnen kan gesteld worden, dat hoe hoger de groeifactor (gewicht na acht weken gedeeld door gewicht na vijf weken) des te groter/zwaarder uw hond wordt. Zo kan een kleine pup met een grote groeifactor groter eindigen dan een grote pup met een kleine groeifactor. Het spreekt vanzelf dat een grote pup met een grote groeifactor nog groter wordt!

Hoe komt het nu, dat de groeisnelheid in die periode van vijf tot acht weken zo bepalend is voor het volwassen eindgewicht?

Naar alle waarschijnlijkheid worden de geboortegewichten grotendeels bepaald door factoren als grootte van het nest en (al dan niet gunstige) positie in de baarmoeder.

En eenmaal als kleinste pup geboren, wordt bij normale groei die achterstand niet meer ingehaald (10 % groei per dag bij een pup van 90 gram levert slechts 9 gram op en eenzelfde 10% groei bij een pup van 140 gram levert 14 gram op).

Daar komt nog bij dat de kleinste pups “in de strijd om de tepel”meestal aan het kortste eind trekken.

De aanvankelijke achterstand bij de geboorte wordt dus vooralsnog niet ingehaald.

Pas na 5 weken, als de pups volop bijgevoerd worden en zelf hun voedingsbehoefte kunnen regelen kan de genetisch bepaalde groei onbelemmerd beginnen. Daarom is de groeisnelheid in die periode de beste indicatie voor een prognose van het eindgewicht.

Voor de goede orde, het gaat hier om een vuistregel.

Ziekte of andere ongemakken in de periode van 5 tot 8 wekenmoeten bij een voorspellingnatuurlijk wel in acht genomen worden.

Met toestemming overgenomen uit het Chihuahua-magazine 4/2011 van de Belgische Chihuahua Club.